Hoppa över till innehåll
OBS: MINSTA ORDERVÄRDE Dhs. 178.00
OBS: MINSTA ORDERVÄRDE Dhs. 178.00

Språk

Anodernas Roll i Skyddet mot Korrosion för Båtar och Fartyg

Anodernas Roll i Skyddet mot Korrosion för Båtar och Fartyg

För att göra ett korrekt val av offeranoder för båt eller fartyg kräver att man tar hänsyn till vilket vatten den kommer att vara i, dess ytbeläggning samt de särskilda komponenter som behöver skyddas, som exempelvis skrov, propeller, roder och trimplan. Vattenmiljön är kritisk när det gäller att välja rätt material för anoderna för att garantera ett effektivt skydd mot korrosion. Om du känner dig osäker på vilken sorts anod som bäst passar dina behov, eller om du behöver skräddarsydda råd för din unika situation, är du välkommen att kontakta oss för vägledning.

Anoder för Sötvatten, Bräckt vatten och Saltvatten

Sötvatten

På grund av dess starka förmåga att inte passiveras och höga drivspänning är magnesiumanoder perfekta för miljöer där det finns en hög resistivitet i elektrolyten. Korrosionsnivåerna i sötvatten är ofta mindre hårda än de i hög salthalt, men detta betyder inte att katodiskt skydd inte behövs. För sötvattenmiljöer skulle vi rekommendera magnesiumanoder.

Bräckt vatten

I bräckt vatten används ofta zink eller magnesium. Helst magnesium om du inte är säker på salthalten. Bräckt vatten är ofta svårare att bestämma lämpliga anoder för på grund av dess fluktuation i resistivitet, pH och bakterier (för att nämna några), mer detaljerade mätningar bör göras innan beslut tas om vilka anoder som ska användas.

Saltvatten

Både zink och aluminium fungerar bra i saltvatten. Dock är aluminium mycket mer effektivt med avseende på en högre salthaltsnivå. Det krävs ungefär 1/3 av vikten för att skydda samma yta. Så om du befinner dig i miljöer med hög salthalt och låg förorening (förorening kan orsaka att aluminiumanoder passiveras), skulle vår rekommendation vara att du använder aluminiumanoder.

Navigera mellan världens vatten

Sötvatten, bräckt vatten och saltvatten utgör de olika typerna av vattenmiljöer på jorden, var och en med sin egen särskilda salthalt och ekosystem.

 

Bräckt vatten finns där sötvatten och saltvatten möts och blandas, som i estuarier, och skapar unika ekosystem med arter anpassade till varierande salthalter. Ett exempel är Östersjön, känd för sitt bräckta vatten. I bräckt vatten ser man oftast mindre fritidsbåtar, servicebåtar, fiskebåtar och mindre passagerarfartyg.

Saltvatten återfinns i oceaner och hav, med en salthalt på ungefär 3,5%. Det utgör majoriteten av jordens vatten. Exempel: Stilla havet. Här hittar vi en stor variation av fartyg – allt från massiva containerfartyg och kryssningsfartyg till militära örlogsfartyg och djuphavsfiskebåtar.

Sötvatten finns i floder, sjöar och grundvatten. Det kännetecknas av en låg salthalt, under 1%. Här finner vi oftast flodbåtar, fritidsbåtar, små passagerarfärjor och ibland mindre handelsfartyg. Däremot, i de nordamerikanska Stora sjöarna, navigerar större fartyg såsom fraktfartyg och tankfartyg.

 

Vid fler frågor eller funderingar så kan du läsa vår FAQ här eller kontakta oss.

Föregående artikel Risken med oskyddade metallstrukturer i hamnar
Nästa artikel Skydd av rörledningar i mark

Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering

Obligatoriska fält

Jämför alla produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar jämföra med", "other"=>"{{ count }} av 3 artiklar"}

Välj första produkt att jämföra

Välj andra produkt att jämföra

Välj tredje produkt att jämföra

Jämför