Hoppa över till innehåll
OBS: MINSTA ORDERVÄRDE Dhs. 178.00
OBS: MINSTA ORDERVÄRDE Dhs. 178.00

Språk

Risken med oskyddade metallstrukturer i hamnar

Risken med oskyddade metallstrukturer i hamnar

Att lämna hamnens spont oskyddad kan leda till farliga förhållanden och kostsamma reparationer. Speciellt i hamnar där mycket av infrastrukturen ofta består av stål, är risken för korrosion hög. Detta kan enkelt förhindras genom att installera katodiskt korrosionsskydd. Ett katodiskt korrosionsskydd använder offeranoder som korroderar istället för de mer värdefulla metallkomponenterna i hamnen, det ger ett effektivt skydd och förlänger konstruktionens livslängd. Denna typ av skydd är inte bara ekonomiskt gynnsamt på grund av minskade reparationer och underhåll, utan ökar även säkerheten och minskar behovet av frekventa underhållsinsatser.

Ibland kan vissa områden med bräckt vatten och högt elektriskt motstånd kräva specialdesignade lösningar. I dessa fall kan system med påtryckt ström vara mer effektiva än traditionella offeranoder.

Långsiktig effekt och besparingar med korrosionsskydd

Genom att proaktivt installera och underhålla katodiskt korrosionsskydd i hamnar, garanterar man att dessa kritiska infrastruktur element förblir i drift och säkra för lång tid framöver, vilket resulterar i stora besparingar i både tid och pengar. Anoder hjälper till att skydda viktiga metallkonstruktioner i hamnar från att rosta och förstöras. De fungerar genom att själva korrodera, eller rosta, istället för de andra metallerna runt omkring. Detta kallas för galvanisk korrosionsskydd och är ett sätt att förlänga livslängden på metallstrukturerna i hamnen.

Antalet anoder som behövs i en hamn varierar. Det beror på hur stor hamnen är och hur utsatt den är för korrosion. Anoderna placeras på de ställen där det är störst risk för korrosion, ofta ca 0.3 - 0.5 meter  under medelvattenlinjen. Det säkerställer att de skyddar så effektivt som möjligt. Ett stort plus brukar också vara att man kan minska djupet på eventuella krönbalkar då offeranoderna aktivt häver korrosionen istället. Det innebär ofta en stor besparing i både pengar, tid och miljö. 

Hur ofta anoderna behöver bytas beror på många olika faktorer, till exempel:

  • Material
  • Miljö
  • Dimensionering av skyddet
  • Flödeshastigheter

Oftast så designar man ett sådant skydd för en livslängd på 20-30 år.

Påverkan från båtar och fartyg

Båtar och fartyg kan bidra till korrosion genom att släppa ut kemikalier eller bränsle som påverkar vattnets sammansättning. Föroreningar som ökar vattnets surhet kan accelerera korrosionsprocessen på metallerna i hamnen. 

 

Nästa artikel Anodernas Roll i Skyddet mot Korrosion för Båtar och Fartyg

Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas innan publicering

Obligatoriska fält

Jämför alla produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar jämföra med", "other"=>"{{ count }} av 3 artiklar"}

Välj första produkt att jämföra

Välj andra produkt att jämföra

Välj tredje produkt att jämföra

Jämför